Klinga i Loftka

Postrzałek Klingi – ostatnia zbiorówka w sezonie 2014/2015

Klinga i Karwasz

Klinga, Karwasz i Konar

Postrzałek Klingi