NAZIR z Rogu Trzech Książąt

Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski

WCC – KT-I, KD-I – 2xCPC

reproduktor pies polujący w rękach myśliwego