IGNIS z Rogu Trzech Książąt

Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski

KD I, suka polująca w rękach myśliwego

pozostała w hodowli