OLSTRA z Rogu Trzech Książąt

Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski

WCC – KD I

suka polująca w rękach myśliwego