KSIENI z Rogu Trzech Książąt

KD-I, suka polująca w rękach myśliwego